top of page
Search
  • worldtojohnnys

Kato Shigeaki's new drama theme song by NEWS

NEWS's new song "Mirai e" will be the theme song for NTV's upcoming drama "Nigatsu no Shqosha: Zettai Gokaku no Kyoshitsu" wich start on October 16.

"Nigatsu no Shosha: Zettai Gokaku no Kyoshitsu" is based on a manga by Takase Shiho.Kato Shigeaki will play a teacher as Haitani Jun.
17 views0 comments
bottom of page